Zastupování v soudních sporech

  • sepisování žalob a návrhů ve všech uvedených právních oblastech