Obchodní právo

  • sepisování a posuzování smluv
  • smluvní a závazkové právo
  • korporační právo, právo společností, včetně řízení před obchodním rejstříkem (valné hromady, rozhodnutí společníků, zakládání – společností, různé formy změn ve společnostech, přeměny, včetně zajištění zápisů do obchodního rejstříku)
    poradenství pro zahraniční podnikatele
  • vymáhání pohledávek