Občanské právo

  • nemovitosti (sepisování nabývacích smluv, zajištění následného řízení před katastrálním úřadem)
  • zástavní právo, věcná břemena
  • smluvní a závazkové právo
  • nájemní smlouvy, nebytové prostory, bytové právo
  • sepisování a posuzování smluv
  • rodinné právo (dispozice se SJM, rozvodové a související záležitosti)
  • vymáhání pohledávek