Úvod

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE JUDr. RADKY GERSTNEROVÉ

JUDr. Radka Gerstnerová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou ukončila v roce 2000. Má zkušenosti z řady advokátních kanceláří, českých i specializujících se témata výhradně na zahraniční klientelu, ve kterých pracovala neptřetržitě do roku 2003, kdy složila advokátní zkoušky a byla zapsaná do seznamu advokátů vedeného českou advokátní komorou. Od počátku roku 2004 poskytuje, jako samostatná advokátka, právní pomoc ve spolupráci s externími konzultanty a partnerskými společnostmi specializujícími se zejména na daňové a účetní poradenství, a tudíž klientům nabízí komplexní pohled na řešení konkrétních právních kauz.

Právní služby jsou poskytovány rovněž v jazyce španělském a anglickém.